این دسته مربوط به لوازم پرده های کرکره ای می باشد.