این دسته مربوط به فوم های برچسب دار طرح آجر می باشد.