این دسته مربوط به کاغذ دیواری های سبک کلاسیک با طرح گل پیچ می باشد.