این دسته مربوط به فوم های برچسب دار با طرح چوب می باشد.