موکت طرح نخل

موکت های طرح نخل بسیار با کیفیت و دارای رنگ بندی.